Уточнение деталей вопроса

Запишіть найменше:
1) чотирицифрове число» кратне 3;
2) п’ятицифрове число, кратне 9;
3) шестицифрове число, кратне 3 і 2;
4) чотирицифрове число, кратне 5 і 9.
Цифри в записі числа не можуть повторюватися.

Ответ на вопрос

1) Щоб знайти чотирицифрове число, кратне 3, необхідно, щоб сума всіх його цифр була кратна 3. Також остання цифра повинна бути 0, 3, 6 або 9. Наприклад, 1020, 3570, 6849 — всі ці числа кратні 3 та є чотирицифровими.
2) Щоб знайти п’ятицифрове число, кратне 9, необхідно, щоб сума всіх його цифр була кратна 9. Остання цифра повинна бути 0 або 9. Наприклад, 90009, 89127, 99999 — всі ці числа кратні 9 та є п’ятицифровими.
3) Щоб знайти шестицифрове число, кратне 3 і 2, необхідно, щоб воно було кратним 6. Також сума всіх його цифр повинна бути кратна 3. Остання цифра повинна бути парною. Наприклад, 123456, 246810, 987654 — всі ці числа кратні 6, 3 та є шестицифровими.
4) Щоб знайти чотирицифрове число, кратне 5 і 9, необхідно, щоб воно було кратним 45. Остання цифра повинна бути 0 або 5. Наприклад, 9000, 9450, 9900 — всі ці числа кратні 5 і 9 та є чотирицифровими.