Уточнение деталей вопроса

Запиши послідовність з п’яти чисел, якщо: 1) перше число дорівнює 7,2, а кожне наступне на 0,25 більше за попереднє;

Ответ на вопрос

Перше число дорівнює 7,2. Кожне наступне число на 0,25 більше за попереднє. Тому, щоб знайти наступне число, потрібно додати 0,25 до попереднього числа.

Отже, послідовність з п’яти чисел буде:

7,2; 7,45; 7,7; 7,95; 8,2.

Перше число — 7,2. Друге число — 7,45 (7,2 + 0,25). Третє число — 7,7 (7,45 + 0,25). Четверте число — 7,95 (7,7 + 0,25). П’яте число — 8,2 (7,95 + 0,25).

Отже, послідовність з п’яти чисел буде 7,2; 7,45; 7,7; 7,95; 8,2.