Уточнение деталей вопроса

З добутків склади рівності з діленням на 100 і зроби висновок.
4 • 100 = 400                6 • 100 = □              8 • 100 = □
400 : 100 = 4                600 : 100 = □           □ : 100 = □

Ответ на вопрос