Уточнение деталей вопроса

Визначте, користуючись стовпчастою діаграмою (мал. 55), скільки відсотків голосів набрали на виборах два кандидати на пост мера міста. Побудуйте кругову

Ответ на вопрос

діаграму на основі стовпчастої діаграми.

Для визначення відсотків голосів, які набрали два кандидати на пост мера міста, необхідно взяти суму висот стовпчиків, які відповідають цим кандидатам, і поділити її на загальну суму висот всіх стовпчиків.

На стовпчастій діаграмі (мал. 55) можна побачити, що перший кандидат набрав 40% голосів, а другий — 60%.

Отже, перший кандидат набрав 40% голосів, а другий — 60%.

Для побудови кругової діаграми необхідно взяти відсотки голосів, які набрали кандидати, і побудувати кругову діаграму, де кожен кандидат буде представлений сектором, площа якого буде пропорційна відсотку голосів, які він набрав.

Отже, на круговій діаграмі перший кандидат буде представлений сектором площею 40% від загальної площі круга, а другий — сектором площею 60% від загальної площі круга.