Уточнение деталей вопроса

Відстань від Львова до Житомира 360 км, а від Житомира до Києва — у 3 рази менша. Постав запитання, щоб розв’язати задачу двома діями.
На скільки кілометрів довша відстань від Львова до Житомира, ніж від Житомира до Києва?

Ответ на вопрос

Яка різниця в кілометрах між відстанню від Львова до Житомира і відстанню від Житомира до Києва? Щоб розв’язати цю задачу, потрібно визначити відстань від Житомира до Києва, яка є у 3 рази меншою за відстань від Львова до Житомира. Це означає, що відстань від Житомира до Києва дорівнює 360 км / 3 = 120 км. Далі, щоб знайти різницю в кілометрах між відстанню від Львова до Житомира і відстанню від Житомира до Києва, потрібно від відстані від Львова до Житомира відняти відстань від Житомира до Києва: 360 км — 120 км = 240 км. Отже, відстань від Львова до Житомира довша на 240 км, ніж відстань від Житомира до Києва.