Уточнение деталей вопроса

Від однієї пристані одночасно в протилежних напрямках рушили два катери. Швидкість першого катера 32 км/год, а другого — становить 7/8 швидкості першого. Яка відстань буде між ними через 3 год? Розв’яжи задачу двома способами.

Ответ на вопрос

Перший спосіб:

Для розв’язання цієї задачі можна скористатися формулою S = vt, де S — відстань, v — швидкість, t — час.

За умовою задачі, перший катер рухається зі швидкістю 32 км/год, а другий — зі швидкістю 7/8 * 32 = 28 км/год.

Тому, за 3 години перший катер пройде відстань S1 = 32 * 3 = 96 км, а другий — відстань S2 = 28 * 3 = 84 км.

Відстань між катерами через 3 години буде рівна різниці між цими відстанями: S = S1 — S2 = 96 — 84 = 12 км.

Отже, відстань між катерами через 3 години становитиме 12 км.

Другий спосіб:

Можна також розв’язати цю задачу, скориставшись формулою S = vt, але з використанням відношення швидкостей катерів.

За умовою задачі, другий катер рухається зі швидкістю 7/8 * 32 = 28 км/год, що є 7/8 від швидкості першого катера. Тому, швидкість першого катера можна позначити як 8x, а швидкість другого — як 7x.

Тоді, за 3 години перший катер пройде відстань S1 = (8x) * 3 = 24x км, а другий — відстань S2 = (7x) * 3 = 21x км.

Відстань між катерами через 3 години буде рівна різниці між цими відстанями: S = S1 — S2 = 24x — 21x = 3x км.

Тепер застосуємо формулу швидкості, щоб знайти значення x:

8x = 32 км/год

x = 4 км/год

Отже, відстань між катерами через 3 години становитиме 3x = 3 * 4 = 12 км.

Отже, незалежно від того, яким способом ми розв’язали цю задачу, отримали однакову відповідь — відстань між катерами через 3 години становитиме 12 км.