Уточнение деталей вопроса

Учню необхідно помножити 58 на 67. Він перемножив окремо десятки й отримав 3000, а потім перемножив окремо одиниці й отримав 56. Після цього він додав обидва добутки й отримав 3056. Чому він помилився?

Ответ на вопрос

цифри 3 і 5, які він отримав при множенні десятків, і отримав 8. Як правильно перемножити 58 на 67?

Для того, чтобы правильно перемножить 58 на 67, нужно использовать метод умножения столбиком. Сначала умножаем 7 на 8, получаем 56, записываем 6 и запоминаем 5. Затем умножаем 7 на 5, получаем 35, прибавляем запомненную 5, получаем 40, записываем 0 и запоминаем 4. Далее умножаем 6 на 8, получаем 48, прибавляем запомненную 4, получаем 52, записываем 2 и запоминаем 5. Наконец, умножаем 6 на 5, получаем 30, прибавляем запомненную 5, получаем 35, записываем 35. Складываем полученные произведения: 0, 5, 2, 3, 5, 6. Получаем ответ: 3886. Таким образом, правильный ответ на задачу равен 3886.