Уточнение деталей вопроса

Разгледзьце на вокладцы падручніка рэпрадукцыю карціны Івана Рэя “Францыск Скарына”. Якое ўражанне зрабіла на вас гэта карціна? Якім паўстае на палатне наш славуты вучоны і першадрукар? —Расскажыце, што вы ведаеце пра Скарыну.

Ответ на вопрос

На вокладцы падручніка я ўбачыў рэпрадукцыю карціны Івана Рэя “Францыск Скарына”. Гэта выдатны твор мастацтва, які адлюстроўвае нашага славутага вучонага і першадрукара ў сваім адзенні. На палатне Скарына прадстаўлены ў сваім адзенні, з кнігай у руках, што адлюстроўвае яго як выдатнага літаратара і аднаго з першых, хто перакладаў Біблію на беларускую мову.

Гэтая карціна вызвала ў мяне вялікую гордасць за нашу культуру і гісторыю. Францыск Скарына — гэта не толькі выдатны вучоны і перакладчык, але і сімвал нацыянальнай ідэнтычнасці. Я ведаю, што ён нарадзіўся ў Полацку ў 1482 годзе і здабыў адукацыю ў Кракаве, Празе і Падуі. У 1517 годзе ён перакладаў Біблію на беларускую мову, што зрабіла яго адным з першых перакладчыкаў Бібліі на народную мову ў Еўропе.

Усяго Скарына перакладаў болей за 20 кніг на беларускую мову, што значна ўнёс у распаўсюджанне і развіццё беларускай літаратуры і мовы. Я думаю, што гэтая карціна і падручнік дапамагаюць нам лепш пазнаць нашу гісторыю і культуру, а таксама падзяліцца гордасцю за нашых выдатных асоб і іхні ўклад у развіццё нашай краіны.