Уточнение деталей вопроса

Периметр ділянки трикутної форми дорівнює 970 м.
Довжина однієї сторони ділянки становить 220 м,
а іншої — 340 м. На скільки метрів найкоротша сторона
ділянки менша від найдовшої її сторони?

Ответ на вопрос

трикутника менша за найдовшу?

Для розв’язання цієї задачі необхідно знайти довжину третьої сторони трикутника. Для цього візьмемо до уваги, що периметр трикутника дорівнює сумі довжин його сторін:

970 м = 220 м + 340 м + x,

де x — довжина третьої сторони.

Розв’язавши це рівняння, отримаємо:

x = 970 м — 220 м — 340 м = 410 м.

Тепер можна порівняти довжини сторін трикутника:

— найдовша сторона — 340 м;
— найдовша сторона — 220 м;
— третя сторона — 410 м.

Отже, найкоротша сторона трикутника менша за найдовшу на:

340 м — 220 м = 120 м.

Таким чином, відповідь на поставлене питання: найкоротша сторона трикутника менша за найдовшу на 120 м.