Уточнение деталей вопроса

На тіло, занурене в спирт, діє виштовхувальна сила 19,2 Н. Коли це тіло занурили в іншу рідину, то виштовхувальна сила стала

Ответ на вопрос

менше. Яка буде виштовхувальна сила на тіло, занурене в іншу рідину?

Виштовхувальна сила, яка діє на тіло, занурене в рідину, залежить від щільності рідини та об’єму тіла, який знаходиться в рідині. Це описує закон Архімеда, який говорить, що виштовхувальна сила, яка діє на тіло, занурене в рідину, дорівнює вазі рідини, яку воно витісняє.

Отже, якщо тіло занурене в іншу рідину, то виштовхувальна сила зміниться. Якщо щільність нової рідини менше, ніж щільність спирту, то виштовхувальна сила зменшиться. Якщо щільність нової рідини більше, ніж щільність спирту, то виштовхувальна сила збільшиться.

Для того, щоб визначити, яка буде виштовхувальна сила на тіло, занурене в іншу рідину, потрібно знати щільність цієї рідини та об’єм тіла, який знаходиться в рідині. За формулою закону Архімеда, виштовхувальна сила дорівнює вазі рідини, яку воно витісняє:

F = ρVg,

де F — виштовхувальна сила, ρ — щільність рідини, V — об’єм тіла, який знаходиться в рідині, g — прискорення вільного падіння.

Отже, якщо ми знаємо щільність нової рідини та об’єм тіла, який знаходиться в рідині, то можемо визначити виштовхувальну силу, яка діє на тіло. Наприклад, якщо щільність нової рідини дорівнює 800 кг/м³, а об’єм тіла, який знаходиться в рідині, дорівнює 0,1 м³, то виштовхувальна сила буде:

F = 800 кг/м³ * 0,1 м³ * 9,8 м/с² = 784 Н.

Отже, виштовхувальна сила на тіло, занурене в іншу рідину, буде менше, ніж виштовхувальна сила на тіло, занурене в спирт.