Уточнение деталей вопроса

Із двох міст назустріч один одному виїхали два автомобілі.
Перший проїхав 318 км, а другий — на 45 км
більше. Після цього відстань між ними стала дорівнювати
84 км. Яка відстань між містами?

Ответ на вопрос

/год швидше першого. Через скільки годин вони зустрінуться?

Для вирішення цієї задачі необхідно скористатися формулою швидкості, яка визначається як відстань, поділена на час. Нехай час, який пройшов перший автомобіль, дорівнює t годинам. Тоді швидкість першого автомобіля дорівнює 318 / t км/год. Швидкість другого автомобіля на 45 км/год більше, тому його швидкість дорівнює (318 + 45) / t км/год. Щоб знайти час, за який вони зустрінуться, необхідно прирівняти відстані, які вони проїхали, і розв’язати рівняння:

318 / t = (318 + 45) / t

Розв’язавши рівняння, отримаємо t = 7 годин. Тому вони зустрінуться через 7 годин після виїзду.