Уточнение деталей вопроса

Чи пов’язані між собою періметр рівностороннього трикутника та Його сторона? Якщо сторона трикутника дорівнює а, а периметр — Р, то якою формулою задається залежність змінної Р від змінної а? Чи є ця залежність функціональною?

Ответ на вопрос

Периметр рівностороннього трикутника і його сторона пов’язані між собою. Рівносторонній трикутник має три однакові сторони, тому периметр можна обчислити, помноживши довжину сторони на 3. Тобто, якщо сторона трикутника дорівнює а, то периметр Р буде дорівнювати 3а.

Ця залежність є функціональною, оскільки кожному значенню сторони трикутника відповідає єдине значення периметра. Таким чином, можна записати функцію: Р(a) = 3а, де Р — периметр, а — довжина сторони.

Отже, периметр рівностороннього трикутника залежить від довжини його сторони і може бути обчислений за формулою Р = 3а.